Etikkrådet anbefalte 17. mars 2016 å utelukke selskapet BAE Systems Plc. (BAE) fra Statens pensjonsfond utland på grunnlag av selskapets produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen.
Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 16. januar 2018.
Les Etikkrådets tilrådning her.