I 2012 anbefalte Etikkrådet at utelukkelsen av selskapene BAE Systems Plc. og Finmeccanica Sp.A skulle oppheves.
Les Etikkrådets tilrådning her.