Etikkrådet anbefaler å utelukke selskapet AviChina Industry & Technology Co Ltd (AviChina) fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet selger våpen til en stat som bruker våpnene på måter som utgjør alvorlige og systematiske brudd på folkerettens regler. Bakgrunnen er salg av lette kampfly til myndighetene i Myanmar.

AviChina er en kinesisk flyprodusent. I desember 2021 skal selskapet ha levert lette kampfly av typen K-8 til militæret i Myanmar. Det er rapportert at slike fly tidligere har vært benyttet i kamphandlinger i Myanmar.

Både før og etter det militærere statskuppet i Myanmar i 2021 har militæret begått svært alvorlige overgrep mot sivilbefolkningen, blant annet med kampfly. Angrepene er tallrike og utgjør slik Etikkrådet ser det, alvorlige og systematiske brudd på folkerettens regler. Denne informasjonen har vært offentlig kjent i lengre tid, og rådet legger til grunn at man siden 2018 burde ha forstått at våpen som selges til Myanmar, kan bli brukt i strid med folkeretten.

I vurderingen av risikoen for medvirkning til nye overgrep fremover i tid legger rådet vekt på at selskapet leverte fly til Myanmar til tross for militærkuppet og informasjonen om militærets overgrep. Leveransen skal være en del av en større avtale som indikerer at det kan komme flere leveranser. Selskapet har ikke besvart Etikkrådets henvendelser.

Etikkrådet avga tilrådning 23 august 2022. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 24 januar 2023.

Les hele vurderingen her.