Etikkrådet anbefaler å utelukke selskapet Aurora Cannabis Inc fra Statens pensjonsfond utlands investeringsunivers på grunnlag av produksjon av cannabis til rekreasjonelle formål.

Etikkrådet avga tilrådningen 30. mars 2022. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 7. september 2022.

Les hele vurderingen her.