Etikkrådet anbefaler å utelukke Ashtrom Group Ltd fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.

Bakgrunnen for Etikkrådets anbefaling er Ashtrom Properties’ utleie av industrilokaler tilknyttet israelske bosettinger på Vestbredden.

Etikkrådet anser at selskapets utleie av bygninger som er oppført i strid med folkeretten, bidrar til å opprettholde den rettstridige tilstanden som deres bygging en gang initierte. Denne formen for medvirkning til folkerettsbrudd er etter Etikkrådets syn grunnlag for utelukkelse av selskaper fra SPU.

Etikkrådet avga tilrådningen om utelukkelse 15. mars 2021. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 2. september 2021.

Les Etikkrådets anbefaling her.