Etikkrådet avga den 1. desember 2010 en tilrådning om å utelukke det franske selskapet Alstom SA på grunn av risiko for grov korrupsjon i selskapets virksomhet.
Les Etikkrådets tilrådning her.

Finansdepartementet besluttet i desember 2011 å sette selskapet under observasjon.

Les Etikkrådets årlige rapport for 2012 om observasjon av Alstom SA her.

Les Etikkrådets årlige rapport for 2013 om observasjon av Alstom SA her.

Les Etikkrådets årlige rapport for 2014 om observasjon av Alstom SA her.

I 2015 anbefalte Etikkrådet å avslutte observasjonen av Alstom SA.
Les Etikkrådets avsluttende rapport for 2015 om observasjon av Alstom SA her.