Tilrådninger fra 2009 og 2013 vedrørende selskapene Africa Israel Investments Ltd. og Danya Cebus Ltd.

Selskapene tilrådes utelukket på bakgrunn av sin virksomhet knyttet til bygging av israelske bosettinger på Vestbredden. Tilrådningen ble avgitt 16. november 2009.
Les tilrådningen her (pdf)

Finansdepartementet sendte i februar 2010 brev til Etikkrådet, hvor det ble bedt om presisering av enkelte forhold i tilrådningen.
Les brevet her (pdf)
Les Etikkrådets svar på departementets brev (pdf)

Utelukkelsen av selskapene ble opphevet i august 2013 etter anbefaling av Etikkrådet.
Les Etikkrådets anbefaling om opphevelse av utelukkelse fra april 2013 (pdf)

Selskapene ble på nytt tilrådet utelukket i november 2013. Les tilrådningen (pdf)