Etikkrådet anbefalte 22. april 2016 å utelukke selskapet AECOM fra Statens pensjonsfond utland (SPU) på grunnlag av selskapets produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen.
Norges Bank offentliggjorde 16. januar 2018 beslutningen om å utelukke selskapet.
Les Etikkrådets anbefaling her.