Selskapet har vært utelukket fra SPU siden 2018 på grunn av kjernevåpenproduksjon. Selskapet er ikke lenger involvert i kjernevåpenproduksjon, og utelukkelsen av selskapet er opphevet.

Etikkrådet avga tilrådningen 18. mars 2020. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om opphevelse av utelukkelsen av selskapet 12. mai 2020.

Les hele vurderingen her.