Etikkrådet anbefaler å utelukke Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (APSEZ) fra Statens pensjonsfond utland (SPU) på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.

APSEZ er et indisk logistikkselskap med virksomhet innen blant annet drift av havner og havnetjenester. APSEZ er en del av Adani-konsernet. Etter anbefaling fra Etikkrådet har APSEZ stått til observasjon siden mars 2022 på grunn av sitt forretningssamarbeid med militæret i Myanmar om utviklingen av Ahlon International Port Terminal i Yangon.

APSEZ annonserte i mai 2023 at det hadde solgt havnevirksomheten i Myanmar til selskapet Solar Energy Ltd. Det finnes ikke informasjon tilgjengelig om kjøperen, og APSEZ har opplyst at det heller ikke kan dele slik informasjon av konfidensialitetshensyn. Mangel på informasjon gjør at rådet ikke kan fastslå om APSEZ er tilknyttet denne virksomheten. I en situasjon med ekstremt grove normbrudd utgjør dette en uakseptabel risiko for at SPUs investeringer i APSEZ vil være i strid med de etiske retningslinjene.

Etikkrådet avga tilrådning 21. november 2023. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om å utelukke selskapet 15.mai 2024.

Les Etikkrådets tilrådning her.