I 2008 anbefalte Etikkrådet utelukkelse av selskapet Dongfeng Motor Group Cp. Ltd. på bakgrunn av salg av militært materiell i Burma.
Les Etikkrådets tilrådning om utelukkelse her.

I 2014 anbefalte Etikkrådet at utelukkelsen av selskapet skulle oppheves.
Les Etikkrådets tilrådning om opphevelse av utelukkelsen her.