Etikkrådet avga 13. september 2013 tilrådning om utelukkelse av selskapet Sesa Sterlite.
Vedanta Resources og datterselskapene Sterlite Industries og Malco er tidligere utelukket fra SPU. Vedanta er blitt omstrukturert og datterselskapene er inkludert i et nytt selskap, Sesa Sterlite, der Vedanta Resources har en kontrollerende eierandel. Omstruktureringen endrer ikke selskapenes virksomhet. Både Vedanta og Sesa Sterlite er derfor anbefalt utelukket fra SPUs investeringsunivers.

Les Etikkrådets tilrådning her.