Etikkrådet

Statens pensjonsfond utland

Saipem SpA

Etikkrådet anbefalte 20. desember 2016 å sette Saipem SpA til observasjon på grunn av risikoen for grov korrupsjon. Saipem har vært involvert i korrupsjonssaker i flere land, blant annet i Algerie.

Les Etikkrådets anbefaling her.

Norges Bank besluttet 5 mai 2017 å be NBIM om å ta opp risikoen for korrupsjon med selskapet gjennom eierskapsutøvelse. Saipem står således ikke på fondets observasjonsliste.