Etikkrådet

Statens pensjonsfond utland

PT Astra International Tbk

Etikkrådet avga tilrådning til Finansdepartementet om å utelukke selskapet PT Astra International Tbk den 15. januar 2014 på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet gjennom konvertering av tropisk skog til oljepalmeplantasjer er ansvarlig for alvorlig miljøskade.

Den 1. januar 2015 trådte nye retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland i kraft. I henhold til §1 bokstav c i de nye retningslinjene skal Etikkrådet gi råd til Norges Bank om observasjon og utelukkelse av selskaper i fondets portefølje. Etikkrådet oppdaterte sin tidligere tilrådning og anbefalte å sette selskapet til observasjon i tilrådning til Norges Bank av 23. juni 2015.

Les tilrådningen til Finansdepartementet 2014
Les tilrådningen til Norges Bank 2015