COUNCIL ON ETHICS

For the Norwegian Government Pension Fund Global

Petroleo Brasileiro SA

Etikkrådet anbefalte den 21. desember 2015 å sette selskapet Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) til observasjon på grunn av risikoen for grov korrupsjon. Toppledere i selskapet og dets viktigste leverandører skal over et tiår ha organisert et system hvor store bestikkelser ble betalt til toppolitikere, politiske partier og embedsmenn. Flere av selskapets toppledere mottok også store returprovisjoner.

Se Etikkrådets tilrådning her.

Norges Bank satte selskapet til observasjon 28. januar 2016. Etikkrådet vil følge opp korrupsjonsrisikoen med selskapet i observasjonsperioden.

Etikkrådets sendte brev til Norges Bank 14. mars 2017 om observasjonen av selskapet.
Se Etikkrådets observasjonsbrev for 2017 her.