Etikkrådet

Statens pensjonsfond utland

Hansae Yes24 Holdings Co. Ltd

Den 5. mai 2017 anbefalte Etikkrådet å utelukke selskapet Hansae Yes24 Holdings Co. Ltd og datterselskapet Hansae Co. Ltd. på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapene er ansvarlige for systematiske brudd på menneskerettigheter i egen virksomhet. Hansae Co. Ltd. har egne fabrikker for produksjon av tekstiler i blant annet Vietnam. Tilrådningen er basert på undersøkelser som viser at omfanget av normbrudd har vært stort i flere av selskapets fabrikker i Vietnam og har pågått over lang tid, og at selskapet ikke tidligere har vært i stand til å skape varige forbedringer i arbeidsforholdene.

Norges Bank besluttet den 23. juni 2017 å sette selskapene til observasjon og har bedt Etikkrådet om å følge utviklingen i saken.

Les Etikkrådets tilrådning her.