Etikkrådet

Statens pensjonsfond utland

Eni SpA

Etikkrådet anbefalte 20. desember 2016 å sette Eni SpA til observasjon på grunn av risikoen for grov korrupsjon. Flere nåværende og tidligere toppledere, samt selskapet som sådan, blir etterforsket for korrupsjon i Nigeria i 2011. Eni som foretak, dets tidligere konsernleder og det tidligere datterselskapet Saipem SpA er også tiltalt i Italia for grov korrupsjon i Algerie i 2010.

Les Etikkrådets anbefaling her.

Norges Bank besluttet 5 mai 2017 å be NBIM om å ta opp risikoen for korrupsjon med selskapet gjennom eierskapsutøvelse. Eni står således ikke på fondets observasjonsliste.