Etikkrådet

Statens pensjonsfond utland

Etikkrådets medlemmer oppnevnes av Finansdepartementet etter innstilling fra Norges Bank.

Finansdepartementet oppnevnte 18. desember 2014 følgende medlemmer til Etikkrådet:

Johan H. Andresen (Etikkrådets leder)
Andresen har en MBA fra Rotterdam School of Management. Han eier og er styreleder i Ferd. Tidligere har han vært Product Manager i International Paper Co. i USA og partner i Tiedemannsgruppen. Han har styreverv i SEB – Skandinaviske Enskilda Banken, NMI – Norwegian Microfinance Inititative og Junior Achievement Europe.

Hans Christian Bugge (Etikkrådets nestleder)
Bugge er dr. juris fra Universitetet i Oslo. Han er nå professor emeritus ved Institutt for offentlig rett samme sted. Bugge arbeider med nasjonal og internasjonal miljørett. Tidligere har han vært embetsmann i Miljøverndepartementet og Finansdepartementet, direktør for Statens forurensningstilsyn, generalsekretær i Redd Barna og statssekretær i Departementet for utviklingshjelp.

Cecilie Hellestveit
Hellestveit er jurist (med doktorgrad i humanitærrett, og med internasjonale menneskerettigheter, internasjonal rett og selskapsrett som spesialfag) og Cand. M. Philol. (med hovedfagsstudier i midtøstenkunnskap og arabisk). Hun har bakgrunn fra forskningsinstitusjoner som PRIO, SMR, NUPI, IKOS og ILPI. Hellestveit har også vært tilknyttet Atlantic Council i Washington DC. Hun er for tiden ansatt i forsvaret. Hellestveit har hatt styreverv i Flyktningerådet, UNE og vært medlem av komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i Helse Sør-Øst. Hun har også vært utenrikspolitisk kommentator, blant annet med  spalter i Morgenbladet og Dagens Næringsliv.

Brit Rugland
Rugland har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Hun er daglig leder i Rugland Investering AS, Stavanger Investering AS og Rugland Finans AS. Rugland har vært hovedstyremedlem i Norges Bank fra 2004 til 2013, styremedlem i Storebrand ASA fra 1995 til 2002 og Stavanger Aftenblad fra 2002 til 2010 samt styreleder i Gassco AS fra 2001 til 2011 og i Rogaland teater fra 2006 til 2016. Rugland er for tiden styremedlem i Talent Norge AS, Norfund AS og Kommunalbanken samt styreleder i Figgjo AS.

Trude Myklebust
Myklebust er jurist og har en MSc fra University of Oxford. Hun er nå stipendiat ved Institutt for privatrett ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Myklebust har lang erfaring fra Finansdepartementet, og har blant annet arbeidet med etiske retningslinjer og ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond. Myklebust har arbeidet som dommerfullmektig og som seniorrådgiver for direktøren i Høyesterett, og hun har skrevet en lærebok i finansmarkedsrett.