Etikkrådet

Statens pensjonsfond utland

Etikkrådets medlemmer oppnevnes av Finansdepartementet etter innstilling fra Norges Bank.

Finansdepartementet oppnevnte 18. desember 2014 følgende medlemmer til Etikkrådet:

Johan H. Andresen (Etikkrådets leder)
Andresen har en MBA fra Rotterdam School of Management. Han eier og er styreleder i Ferd. Tidligere har han vært Product Manager i International Paper Co. i USA og partner i Tiedemannsgruppen. Han har styreverv i SEB – Skandinaviske Enskilda Banken, NMI – Norwegian Microfinance Inititative og Junior Achievement Europe.

Hans Christian Bugge (Etikkrådets nestleder)
Bugge er dr. juris fra Universitetet i Oslo. Han er nå professor emeritus ved Institutt for offentlig rett samme sted. Bugge arbeider med nasjonal og internasjonal miljørett. Tidligere har han vært embetsmann i Miljøverndepartementet og Finansdepartementet, direktør for Statens forurensningstilsyn, generalsekretær i Redd Barna og statssekretær i Departementet for utviklingshjelp.

Cecilie Hellestveit
Hellestveit er jurist (med doktorgrad i humanitærrett, og med internasjonale menneskerettigheter, internasjonal rett og selskapsrett som spesialfag) og Cand. M. Philol. (med hovedfagsstudier i midtøstenkunnskap og arabisk). Hun har bakgrunn fra forskningsinstitusjoner som PRIO, SMR, NUPI, IKOS og ILPI. Hellestveit har også vært tilknyttet Atlantic Council i Washington DC. Hun er for tiden ansatt i forsvaret. Hellestveit har hatt styreverv i Flyktningerådet, UNE og vært medlem av komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i Helse Sør-Øst. Hun har også vært utenrikspolitisk kommentator, blant annet med  spalter i Morgenbladet og Dagens Næringsliv.

Arthur Sletteberg
Sletteberg er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han er nå CEO i Norwegian Microfinance Initiative, og har styreverv i Entra Eiendom AS og Arctic Securities AS. Sletteberg har tidligere vært konserndirektør i Ferd AS, finansdirektør i Oslo Pensjonsforsikring AS, investeringsdirektør i Storebrand Asset Management, assisterende banksjef i DNB NOR Markets, samt konsulent i Norges Bank.

Guro Slettemark
Slettemark er jurist fra Universitet i Oslo, med spesialisering fra Universitetet i Aix-Marseilles. Hun er nå generalsekretær i Transparency International Norge. Tidligere har Slettemark vært juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet, og politisk rådgiver for tidligere justisminister Odd Einar Dørum. Hun har styreverv i Norsk Barnebokinstitutt og er varamedlem til Universitetsstyret, Universitetet i Oslo.

Share This