COUNCIL ON ETHICS

For the Norwegian Government Pension Fund Global

Contact

E-mail:
postmottak@etikkradet.no

Postal Address:
Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland
Postboks 8008 Dep
N-0030 Oslo
Norway

Visitor address:
Rådhusgata 26
Oslo
Norway
Show map

Secretariat, phone numbers:
Eli Ane Lund (Head of secretariat): +47 22 24 43 56
Lone Fedders Dybdal: +47 22 24 45 37
Hilde Jervan: +47 22 24 42 82
Aslak Skancke: +47 22 24 43 81
Pia Goyer: + 47 22 24 45 24
Erik Forberg: + 47 22 24 45 74
Magnus Bain: +47 22 24 41 59
Kjell Kristian Dørum: +47 22 24 45 47