Etikkrådet

Statens pensjonsfond utland

Bharat Heavy Electricals Ltd.

Etikkrådet anbefalte 5. desember 2016 å utelukke det indiske selskapet Bharat Heavy Electricals Limited fra SPU. Norges Banks beslutning om å utelukke selskapet ble offentliggjort 5. mai 2017.
Selskapet bygger et kullkraftverk svært nær områder med unike verneverdier i Sundarbans, verdens største mangroveskog, i sørlige Bangladesh. Etikkrådet mener det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for alvorlig miljøskade ved gjennomføring av prosjektet.

Les Etikkrådets anbefaling her.